top of page
Ara
  • limalinedenizcilik

KONŞİMENTO TÜRLERİ

Güncelleme tarihi: 9 Oca 2021

1-NAMA DÜZENLENMİŞ:

Consignee alanında sadece kişi veya firmanın isim veya unvanının bulunduğu emre veya emrine kaydının bulunmadığı konşimentodur. Konşimentonun consignee alanında bulunan bu kişi veya yasal vekili bu malın nihai alıcısıdır, konşimentonun cirolanması yöntemi ile malın bedeli alınarak üçüncü kişilere devri söz konusu değildir. Lakin nama yazılı konşimentoda dikkat edilmesi gereken husus, bazı ülkelerin kanununda, eğer nama yazılmış ve diğer yasal prosedürler yerine geCrilmiş ise, konşimento olmadan kimlik ile teslim alınabilir.


2-EMRE DÜZENLENMİŞ:

Consignee alanına sadece emre (To order) yazılıdır. Emre düzenlenen konşimento Ccari olarak ciro yolu ile devredilebilir konşimentolardır. emrine (to order of….) şeklinde düzenlenen devredilebilir konşimentolar vardır. Bu konşimentoların consignee alanında bulunan gerçek kişi veya firmanın başına emrine (to order of, ro the order of…) yazılıdır. Dolaşıma çıkacak konşimentoda, to order ise yükleyici(shipper), to order of ise belirClen kişi ya da firmaca cirolanmalıdır.


KONŞİMENTOSUZ TESLİM

Alıcı ve saMcı arasında evrak ve parasal bir beklenC olmadığı durumlarda , gerek zamandan tasarruf, gerek se kaybolma riskine karşılık konşimentosuz olarak teslim yapılabilir. Bu teslim duruma göre şekillenir.


1-SEAWAY BILL: Yükleyici taraOndan malın alıcısına kimlik tespiC ile teslimini sağlar. Konşimento basılmadan ya da konşimento talimaM hazırlarken acentenize SEAWAY BILL ya da EXPRESS BL talimaM verilmelidir.


2-TELEX RELEASE : Basılı konşimento elinizde iken, karsı tarafa yük varışı gerçekleşCği durumlarda başvurulan yöntemdir. Cirolanmış konşimento ve teleks release talimat ile acentenize başvurduğunuzda, yükün alıcıya konşimentosuz teslimi sağlanır. 3-BANKA TAAHÜTNAMESİ : Konşimentonun yolda, postada, bankada vb. durumlarda bekliyor olması durumunda ender uygulanan bir yöntemdir. Teminat mektubu ile işlem görür.


KONŞİMENTONUN KAYBEDİLMESİ !!!

Konşimento kaç orijinal düzenlenirse düzenlensin, sadece bir orjinali yeterli ciro ile taşıyıcıya (armatör, acente) tesliminde, yükün teslimi sağlanır. Kayba karşılık orijinal konşimentoları set halinde değil de adetli olarak alıcıya göndermek ve bir nüshasını kendimizde bırakmak olabilir.


Kaybolması ise taşıyıcı ikinci bir set düzenlemesinin, teorikte de olsa, ikinci bir muhatabın kendisine başvuracağını düşünür. Bu nedenle konşimentoyu kaybeden taraWan CIF bedelin 2 kaM değerinde 24 ay vadeli bir teminat mektubu talep eder. Teminat mektubu sağlanamaması halinde taşımacı riske karşılık lehine düzenlenmiş sigorta seçeneği de olabilir. Lakin her armatör bu konuda kendi prosedürünü işle[ği için nihai evrak şartları yaşanan durum karşısında farklılık gösterebilir.


Bu süreç hem zahmetli kemde masraflıdır. Bu nedenle konşimentoya önemli özeni göstermemiz gerekmektedir.


389 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Yazı: Blog2_Post
bottom of page