top of page
Ara
  • limalinedenizcilik

DEMURAGE , DETENTION , STORAGE (ARDİYE)

FREE TIME serbest süredir.


DEMURAGE (demuraj), ithal gelen konteynerin, konteyner hattı tarafından verilen free time (serbest süre) içerisinde işlemlerin tamamlanıp, boş konteynerin konteyner hattı belirlediği depoya teslimini belirleyen süreçtir. Bu sürenin aşılması durumunda beher gün olarak hattın belirlediği tarife gereği ceza masraf yansıtılmaktadır.

Yapılan ithalatta, gümrük işlemlerin süresi, TSE vs. denetim ve fabrika konumunu dikkate alarak, bu süreyi gözeterek hareket edilmelidir. Konteyner hatları standart bir demuraj free time çizelgesi vardır. Ek Demuraj free time ithalat işlemi gerçekleşmeden talep edilmelidir. Armatörler yolda olan yükler için ek süre vermeye pek yanaşmazlar. Ayrıca standart demuraj free time dışında ek süre istenmesi durumunda konteyner hatları navlunu biraz arttırabilmektedir.

İhracatlar da ise, yükleme yapılan konteynerin biran evvel yurtdışı edilmesi istenmektedir. Gemi yanaşması gibi konteyner hattı insiyatifindeki gecikmelerde ücret alınmadığı gibi, ihracatçı kaynaklı gecikmelerde demuraj masrafı yansıtılabilmektedir.


STORAGE (ardiye), bu masraf, liman işletmesinin talep ettiği bir masraftır. Genellikle ithal gelen konteyner liman sahasına indiği gün itibari ile başlamakta ve konteyner liman sahasını terk ettiği gün sona ermektedir. Bu masraf konteyner hattının talep ettiği demuraj süresinden bağımsızdır.

İhracat yüklemelerinde, konteyner hattının belirlediği ardiyesiz giriş sürelerine uyulduğu sürece, limana bir ödeme yapılmaz. Konteynerin verilen tarihten önce girmesi, ihracatçı kaynaklı gecikmelerden ötürü ilk gemiye yüklenememesi durumlarında limanda kaldığı süre boyunca masraf yansıtılmaktadır.


DETENTION, ihracatlar da boş alınan konteynerin limana dolu olarak döneceği süreyi, ithalatlarda ise dolu çıkış yapan konteynerin depoya boş olarak teslimi süresini kapsar. Türkiye’de detention uygulaması çoğunlukla demuraj tanımı içinde değerlendirilir. Daha çok yurt dışı Kapı teslim yüklemelerde önümüze çıkan bir terimdir. Konteyneri taşıyan aracın ve boş konteynerin biran evvel serbest kalması istenmektedir. Bu süre aşımlarında detention masrafı oluşmaktadır.


ARAÇ BEKLEME MASRAFI ithalat ve ihracat yüklemelerinde nakliyeyi yapan aracın belirlediği yükleme ve boşaltma sürelerinin aşılması durumunda oluşan masraftır.
194 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2_Post
bottom of page