top of page
Ara
  • limalinedenizcilik

KORUMA VE TAZMİN SİGORTASI (P&I)

P&I Sigortası İngilizce’de Protection & Indemnity yani Koruma & Tazmin anlamındadır. Gemi sahiplerinin üçüncü şahıslara, çevreye, kendi personeline ve hatta taşıdığı yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türüdür.

Gemi sahiplerinin yük sahiplerine karşı olan aşağıdaki sorumlulukları teminat kapsamındadır;

• Yük eksiklikleri ve hasarlı yükün imhası

• Üye geminin taşımakta olduğu yüke istif hatası, ambar terlemesi yüzünden yükün uğradığı zarar ve ziyandan ötürü bir üyeye karşı yük sahiplerinin tazminat talepleri

• Denize elverişsizlik, yüke elverişsizlik durumları hariç yükün taşınması, muhafazası, yüklemesi, bakımı, tahliyesinden sorumlu personelin zorunluluklarından ötürü ileri gelen hasar, masraf ve kayıpları

• Konteyner gemileri veya ro-ro gemilerinde konteynerlerin veya benzeri teçhizatın uğradığı maddi hasar ve ziyan, konteyner bağlama teçhizatları, klima bağlantı soket ve plug masrafları


YÜK SİGORTASI (Cargo Insurance)

Yük sigortası, uluslararası ticarette nakliye sırasında, yükün, ihracat ülkesinden ithalat ülkesine taşınırken karşılaşabilecekleri kayıp (ziya) ve hasarları teminat altına alan sigorta türüdür. Uluslararası ticarette kullanılan denizyolu taşımacılığı düşünülerek hazırlanan nakliye klozları 3’e ayrılır.

1- Institute Cargo Clauses (C) TAM ZİYA KLOZU En dar ve en sınırlı teminattır. Taşınan yükün, taşıyan nakil aracı ile birlikte tamamen ziya olması halini temin eder. Hiçbir kısmi hasarı temin etmez. Gemi ile birlikte taşınan yükün batması, tamamen yanması v.b. mutlak surette tamamının zayi olması durumunda malların fiilen ve tamamen hasar görmesi durumunda devreye girer. Bunun dışında gerçekleşen hasarlara teminat vermez. Fiyat olarak en ucuz nakliye sigortasıdır. Gümrük rejimi gereği, Türkiye’ye ithalatı yapılan tüm ürünlerin nakliye sigortası bulunması gerektiğinden, sigortasız gelen yüke gümrükçülerin sonradan taptırmış olduğu sigortadır.

2- Institute Cargo Clauses (B) DAR TEMİNAT KLOZU Çarpma, çarpışma, devrilme, yangın, yıldırım, infilak, dağ heyelanı, köprü çökmesi, sel ve su basması v.b. rizikolar ile yükleme, olağan aktarma ve boşaltma rizikoları, (Denizyolunda) batma, karaya oturma, çatışma, fırtınadan bir liman veya kıyıya sığınma ile Müşterek Avarya (Gemi ile yükün aynı anda aynı tehlike ile karşı karşıya gelmesi sonucu doğacak masraflar ile zarar, ziyan) hasarları ve kurtarma masraflarını kapsar. All risk sigortalarından daha ekonomik olan bu sigorta şekli, dış ticaret firmalarının ekonomik arayışları olduğunda kullanılan seçenekltir.

Institute Cargo Clauses (A) ALL RISK GENİŞ TEMİNAT KLOZU Belirli istisnalar hariç denizyolu taşımalarındaki yükün uğrayabileceği tüm hasarlara karşı teminat verir. Gecikme , malın kendi özelliğinden veya bünye ve tabiatından kaynaklanan hasarlar ve masrafları karşılamaz. Malların gümrük depolarında tamamen boşaltıldığı andan itibaren 60 güne kadar bekleme teminata dahildir. Özellikle akreditifli ödemelerde, bankalar all risk sigorta talep edebilmekte.63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page