top of page
Ara
  • limalinedenizcilik

KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu 1186. Maddesinin 3. Fıkrasında, Visby Protokolü ile getirilen konteyner klozuna yer vermiştir. Bu maddeye göre, eşya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma gerecine konmuş ise, denizde taşıma gerecinin içeriği olarak yazılmış her koli veya ünite, ayrı bir koli veya ünite sayılır. Aksi halde, böyle bir taşıma gereci, tek bir koli veya ünite sayılır. Kanun koyucu düzenlemeyi, Visby Protokolündeki prensiplerin ilerisine götürmüş ve Hamburg Kurallarında olduğu gibi, bizzat taşıma gerecinin de zıya ve hasara uğrama ihtimalini dikkate alarak, taşıyana ait ve onun tarafından sağlanmış olmadıkça, taşıma gerecinin ayrı bir koli sayılmasını karar etmiştir.


Konteyner klozu olarak anılan bu düzenleme uyarınca yükleten, konişmentoya konteyner içinde yer alan koli veya ünite adedini bildirerek, taşıyanın parça başına sorumluluğunun konişmentoda bildirilen her bir koli veya ünite adedi oranında olmasını sağlayabilir. Bu bildirim, bir yandan taşıyanın sorumluluğunun genişlemesine yol açarken, diğer yandan taşıyana, potansiyel sorumluluğunu göz önünde bulundurarak yükle ilgili gerekli gördüğü özeni göstermesi ve emniyet tedbirlerini alması imkânını sağlamaktadır .


Dolayısıyla taraflar konişmentoya konteyner muhteviyatını yazarak taşıyanın sınırlı sorumluluğunun kapsamını genişletebilirler ya da bu muhteviyatı yazmayarak sınırlı sorumluluğun sadece konteyner ile sınırlı olmasını sağlayabilirler. Yani konteyner klozu, taşıyanın sınırlı sorumluluğunun kapsamına tarafların etki edebileceğini ve bunu nasıl yapacaklarını gösteren bir düzenlemedir. Ancak bu düzenleme bir yorum ya da ispat kuralından öte bir anlam taşır. Yani tarafların iradesi, taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılmasındaki ölçütü belirlemek olmasa dahi, konişmento üzerindeki konteyner muhteviyatına ilişkin bilgi taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına etki edecektir.


HASARSIZ, SORUNSUZ YÜKLEMELER DİLERİZ.

PRUVAMIZ NETA OLSUN47 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page