top of page
Ara

KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu 1186. Maddesinin 3. Fıkrasında, Visby Protokolü ile getirilen konteyner klozuna yer vermiştir. Bu...

KONTEYNER HASARLARINDA SORUMLULUKLAR

Konteyner taşımacılığında, yükün konteynere nerede ve kimin tarafından doldurulduğu, konteyneri kimin tarafından mühürlendiği,...

DENİZ KAZALARI

AVARYA KAVARAMI Gemi ve yükün maruz kaldığı bütün normal dışı zarar ve ziyanlarla, yolculukta yapılan olağanüstü masrafları ifade eder....

DEMURAGE , DETENTION , STORAGE (ARDİYE)

FREE TIME serbest süredir. DEMURAGE (demuraj), ithal gelen konteynerin, konteyner hattı tarafından verilen free time (serbest süre) ...

KORUMA VE TAZMİN SİGORTASI (P&I)

P&I Sigortası İngilizce’de Protection & Indemnity yani Koruma & Tazmin anlamındadır. Gemi sahiplerinin üçüncü şahıslara, çevreye, kendi...

AKREDİTİFTE AKTARMA (TRANSSHIPMENT ).

AKREDİTİFTE AKTARMA (TRANSSHIPMENT ) Akreditif metninde 43T: Transshipment maddesi altında gösterilir 43T: Transshipment – ALLOWED –...

KONŞİMENTO TÜRLERİ

1-NAMA DÜZENLENMİŞ: Consignee alanında sadece kişi veya firmanın isim veya unvanının bulunduğu emre veya emrine kaydının bulunmadığı...

BÜLTEN: Blog2
bottom of page